Suomen Inkeri-liitto

Jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea
- Suomessa toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä
- Suomessa pysyvästi asuvat yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät Liiton säännöt ja tarkoituksen.

Kannattaviksi jäseniksi voivat hakea yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Näillä ei ole äänioikeutta Liiton kokouksissa.

Jäsenhakemukset hyväksyy Liiton hallitus.

Kunkin vuoden jäsenmaksun suuruudesta päätetään edellisen vuoden syyskokouksessa. Vuonna 2024 maksun suuruus on jäseneltä 20,- euroa ja kannatusjäseneltä 50,- euroa.