Suomen Inkeri-liitto

Inkeriläistä kirjallisuutta

Päivitetty 13.2.2018
Suomen Inkeri-liitto ry www.inkeriliitto.fi, suomeninkeriliitto@gmail.com


A
Ahlqvist, Toni. Inkerinsuomalaiset maahanmuuttajat Virossa toisen maailmansodan jälkeen. 1998. Opinnäyte.

Ahola, Ritva. Uusi maa. Uusi ihminen. Kertomus Aleksanteri Ahola-Valon elämästä nuoresta Neuvostoliitosta 1917 – 1933. Ahola-Valon seura Elpo ry. 2015.

Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan päiväkirjat. Osat 1 – 4. ELPO ry. Jyväskylä 1988.

Ahonen Voitto. Jälleenrakennuksen politiikka ja talous. Kaupunkien toipuminen isosta vihasta noin vuoteen 1740. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 146. Vammala 1988.

Ahti, M. Salaliiton ääriviivat. Oikeistoradikalismi ja hyökkäävä idänpolitiikka - 1919. Espoo, 1987.

Alho Olli. Orjat ja isännät. Tutkimus inkeriläisistä maaorjarunoista. SKS. Helsinki 1979.

Angere Johannes. Sotaa ja rauhaa rautaesiripun molemmin puolin. Nide. Hämeenlinna1957.

Angere Johannes. Kullankylä – vallankumouksen ajan tapahtumia Inkerinmaalla. Otava 1969.

Angere Johannes. Me Kullan miehet – toisen maailmansodan aikaa Inkerinmaalla. Otava 1970.

Ankeria, Santeri. Viron Inkeri. Helsinki, Inkerin Liitto, 1934. 15 s. (Inkerin Liiton kirjasia N4).

Arkkila Reijo. Evankeliumiyhdistys Boråsissa, 50-vuotisjuhlakirja. Evangeliföreningen i Borås. Gummerus Oy. 2006.

Aropakkanen, Maikko. Isä, me pääsimme tänne. Inkeriläistarina, yksi tuhansista. Helsinki, Otava, 1944. 270 s.

Asplund Allan. Kokemuksia suomalaisilta keskitysleireiltä. Suomen Rauhanpuolustajat. Like. Otava 2011.

Asplund Anneli (toim.). Kansanlauluja Inkerin maalta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 577. Pieksämäki 1992.

B
Berghäll Patrik. Päämajan kaukopartiomies. 13 retkeä osasto Kuosmasen matkassa. Ateena-kustannus 2015

Berghäll Patrik. Kuoleman porteilla. Ilmavoimien kaukopartio-osasto Hartikainen 1942. Ateena-kustannus 2016.

Bolgar, Mirja. Kaikki tuo jota ikäväksi kutsutaan. Helsinki, WSOY, 1998. 190 s. (Äiti inkerinsuomalainen Saimi Kokka , isä karjalainen, toteutti Inkeri - aiheista näyttelyä Pariisissa).

Bugaj, Nikolaj. Ingermanlandzy pod grifom “sekretno”. – Sever 1992, N 3, ss124 – 128.

Bugaj, Nikolaj. Sever v politike pereselenija narodov. - Sever 1991, N4. ss.?

C
Cederberg, A.R. Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton-Pärnun yliopistossa vv.1690-1710.
Sama. Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa 1632-1710. (Ylipainos Suomen sukututkimusseuraan vuosikirjasta XXIII. 1939)

D
Dahlgren Sam. Vainottu kirkko. Luterilaiset kirkot Itä-Euroopan maissa. Toimittanut ja täydentänyt Jaakko Launikari. SLEY. Pieksämäki 1990.

D.E.D. Europaeus. Suurmies vai kummajainen. Helsinki, SKS, 1988. 316 s.
(Kalevalaseuran vuosikirja 67).

Dokumentteja Inkerinmaalta. Toim. Nevalainen P. ym. Joensuu, Joensuu Universitas ostiensis, 1990.(Studia Carelica? humanistica N2)

E
Eestiläinen tutkija tarkastelee Inkerin alkuperäisväestön vaiheita. - Inkeriläisten viesti, 1991, N11, ss. 7 - 10.

Elettiinpä ennen Inkeris. Näytteitä inkerinsuomalaisista murteista. Toim. Maria Mullonen. Petroskoi, Periodika, 2004. 255 s.

Elomaa Jarmo. Inkerin bibliografia. Luettelo vatjalaisia, inkeroisia ja Inkerin suomalaisia käsittelevästä kirjallisuudesta. Castreniumin toimitteita 22. Helsinki 1981.

Engman Max. Pietarinsuomalaiset. WSOY. Helsinki 2004.

Ennev vanhasii. Pohjois- ja Keski-Inkerin kieltä ja kohtaloita. Toim. Kokko, Ossi ja Savijärvi, Ilkka. Joensuu, 2003. (Studia Carelica humanistica 18).

Entisen Inkerin luterilaisen kirkon 350-vuotismuistojulkaisu sanoin ja kuvin. Kurko, Kaarlo ja Metiäinen, Aapo(julk.) Helsinki, Inkere,1960.

Enäjärvi-Haavio, Elsa. Inkerin virsi. Helsinki, SKS,1943.279 s. (SKS:n toimituksia N221).

Enäjärvi-Haavio, Elsa. Pankame käsi kätehen. Porvoo, WSOY, 1949. 216 s.

Enäjärvi-Haavio, Elsa. Ritvalan helkajuhla. Toim. Haavio, Martti. Hki, WSOY, 1953. 406 s.

Erviö, H. K. Inkerin pappeja Suuren Pohjan sodan jaloissa. (Julk. ennen 1944)

Eskola Olavi. Siperian kierros - inkeriläisen Juho Punkan elämä. Ristin voitto. Vantaa 1990.

F
Finn Epos, 2007.

Finny v Rossii. Istoria, kultura, sudby. Red. Kiuru E.S. Petroskoi, 1998.

Finberg Ilkka. Jälkiä monilta poluilta. Runogalleria. Yliopistopaino/Pikapaino. Helsinki 1997.

Flink, Toivo. Tikin - takin säkeitä lapsille. Petroskoi, Karjala, 1988.

Flink, Toivo. Tulla vapaaksi sisältää kaiken. Runokokoelma.

Flink Toivo. Valkoinen vene. Runoja vuosilta 1986 -2016. Reuna Oy, Kouvola. 2017. 89 sivua.

Flink Toivo ja Mäkilä Eeva. Inkerin lasten oppikirja. Päijät-Hämeen kirjapaino. 1995.

Flink Toivo. Kotiin karkotettavaksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2010.

Flink Toivo. Maaorjuuden ja vallankumouksen puristuksessa. Inkerin ja Pietarin suomalaisten sivistys-, kulttuuri- ja itsetuntopyrkimyksiä vuosina 1861 – 1917. Turku 2000.

Flink Toivo. Pois Inkeristä, ohi Inkerin. Yliopistopaino. Helsinki 1995.

Flink Toivo. Pois nöyrän panta. Inkerin Liitto 1922 -1944. Siirtolaisinstituutti. Turku 2012.

Flink Toivo. Uuden runon Venäjä. Karjala-kustantamo. Petroskoi 1989.

Folkesten Toivo, Halttunen Aleksanteri, Jääskeläinen Toivo (toim.). 50-vuotismuisto kirkon kohtaloista Inkerissä. 50-årsminne av Kyrkans öde i Ingermanland. ISK. Västerås 1987.

Folkesten, Toivo. Jäähyväiset kylälle.

Forsström, O. A. Kuvaus Inkerinmaan oloista Ruotsinvallan aikana. I Sortavala, 1890. 144 s.

H
Haavio Elsa. Inkerin virsi. Vertaileva runontutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1943.
Haavio, Martti. Inkerin muinaisesta uskonnosta ja palvonnasta. - Suomalainen Inkeri, 1937 : VI, ss.11 - 16.

Haavio, Martti. Inkeriläisten juhlavuosi. - Koti ja isänmaa. 1940 : 6, ss. 26 - 30.

Haavio, Martti. Juliaana Pohjalainen, runolaulaja. - Suomalainen Suomi. 1943 : 2, ss. 131 - 138. (E)

Haavio, Martti. Kuolematonten lehdot. Sämpsöi Pellervoisen arvoitus. Porvoo, WSOY, 1961.

Haavio, Martti.Viimeiset runonlaulajat. Porvoo, WSOY, 1943 (Aineistoa myös Viron Inkeristä).
362 s.

Hainari, O. A. Kuvaus Inkerinmaan oloista Ruotsin vallan aikana. 1890 (katso Forsström O.A.)

Hakulinen Lassi. Laatokan sini. Romaani suurilta vesiltä. Myllylahti Oy. Espoo 2015.

Hakulinen, Lauri. Inkerin Venjoen sananparsia. - Virittäjä, 1945, N1.

Halila, A. Me raatiherrat ja porvarit. H., 1944. (Nevanlinna - kaakon lukko.ss.155-163)

Haltsonen Sulo. Entistä Inkeriä. Inkerin suomalaisasutuksen vaiheita ja kulttuurihistorian piirteitä. SKS Tietolipas 36. Helsinki 1965.

Haltsonen Sulo. Inkerin suomalaisen kirkon vakiintumisen aikakausi (1800 – 1917). Jyväskylä 1969.

Haltsonen Sulo. Runoretki Inkeriin v. 1853 Lisätietoja D.E.D. Europeuksen runonkeruun historiaan. Suomi 107:4. SKS. Helsinki 1957.

Haltsonen Sulo. Vanha Tuutari. Tuntemattoman tekijän käsikirjoitus 19. vuosisadan alusta. SKS. Suomi 112:4. Helsinki 1967.

Haltsonen, Sulo. Inkeriläiset ja suomalainen kirjallisuus. - Suomalainen Suomi. 1943 : 6, ss. 348 - 356.

Haltsonen, Sulo. Inkerinmaa kuvausten ja tutkimusten kohteena ennen 1860 - lukua. - Suomalainen Suomi. 1943 : 1, ss. 38 - 5

Haltsonen, Sulo. Keski - Inkerin ulkorakennuksista. Helsinki, Inkerin Liitto, 1934. 17s. (Inkerin Liiton kirjasia N3).

Haltsonen, Sulo. Lasten viihdytysleikki “Harakka huttua keittää”. Virittäjä 1959: N3 ss.352-354

Haltsonen, Sulo. Runoretki Inkeriin v. 1853: lisätietoja D.E.D. Europaeuksen runoonkeruun historiaan. Helsinki, SKS, 1956. 68 s. (Suomi 107: 1- 4).

Haltsonen, Sulo. Suomalaiset Inkeriä asuttamassa. - Suomalainen Suomi, 1941:6 -7, ss. 289 - 296.

Hammarström, Uno. Ingermanländarna som flydde till Sverige. Västerås, 1984

Hanski Eino. Elävät varjot. Koko kansan kirjakerho (ei tarkempaa tietoa). 1986.

Hanski Eino. Heimopataljoona. Finn Kirja, Tukholma – Juva 1982.

Hanski, Eino.(Isä tullut Suomesta 1920-luvulla) Elävät varjot. Helsinki, Koko kansan kirjakerho, 1986. 401 s.

Hanski, Eino. Pitkä matka. Helsinki, Tammi, 1967. 234 s. (Trilogian 2. osa)

Hanski, Eino. Pitkä odotus. Helsinki, Tammi, 1969. 154 s.(Trilogian 3. osa)

Hanski, Eino. Pitkä talvi. Romaani. Helsinki, Tammi, 1966. 170 s.( Trilogian 1.osa)

Hanski, Eino. Pitkät vuodet. (De longa åren. 1972. Trilogia yhteisniteenä sisältää: Den långa vinter; Den långa resan; Den långa väntan).

Hanski, Eino. Vapauden tunnit.(Venäjän vallankumouksen tapahtumista) Hki, Koko kansan kirjakerho, 1986. 379 s.

Harva, Uno. Suomalaisten ja sukukansojemme ajanlasku. Helsinki, 1938. ss. 189 - 206. (KSV 18).

Harva, Uno. Suomalaisten muinaisusko. Helsinki, WSOY, 1948. 519 s.

Harva, Uno. Sämpsä Pellervoinen. (KSV 25 - 26). Helsinki, 1945 -1946. ss.74 -95.

Harvilahti Lauri. Kertovan runon keinot. Inkeriläisen lauluepiikan tuottaminen. SKS 1990.

Hassinen Leino. Idän uusi aamu. Inkerin kirkon nousun vuodet. Karisto. Hämeenlinna 1997.
Hautala, Jouko. Ritvalan helka. - Virittäjä, 1953. ss.317 - 320.

Henttonen, Antti. Marskin inkeriläisritari. Helsinki, Painatuskeskus Oy, 1993. 171 s.
(Mikko Pöllä. Suoritti 35 kaukopartiomatkaa, sai 1945 Suomen kansalaisuuden, mutta joutui pakenemaan Valpoa Venezuelaan. Palasi Suomeen 1964).

Hiiri Armas. Neljä kotimaata. Valitut runot. Juminkeko-säätiö. Petroskoi 2015.

Himiläinen Oskar. Vieras isänmaa. Inkeriläisen kohtalontie. Gummerus Jyväskylä 1981.

Hipping, A. J. Neva och Nyenskans intill S:t Petersburgs anläggning. I. H:fors, 1836. ?
Holmberg, Uno. Virpominen. Porvoo, WSOY,1925. 254 s. (KSV 5)

Huovinen, Sulo ( Toim.) Ingermanland - om land och folk. Stockholm, Kulturfonden för Sverige och Finland, 1993.

Husa Risto. Alikersantti Antti Rokka. MC-Pilot. 2000.

Husa, Risto. Inkerin urheat Rokat ja Raput. Tampere, MC-Pilot oy, 2002. 305 s.

Huttunen, K. Pietarin ja Inkerinmaan suomalainen papisto Venäjän ja Suomen valtioyhteyden aikana 1809-1917. Helsinki, 1997. (Opinnäytteet).

Huuhtanen Tuomo. Vallankumouksen vaiheita. Muistelmia Inkerinmaan hengellisestä herätyksestä. Ristin Voitto. Tikkurila 1976.

Häkkinen Juho (toim. Terttu Pihlajamaa). Siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Omakustanne. Tukholma 1999.

Hämäläinen Antti. Kadonnutta Inkeriä. Kuvateos. Inkerin Liitto. WSOY. Porvoo 1944.

Hämäläinen, Antti. Kansantieteellisiä lisiä Inkerin suomalaisten historiaan. II - VIII: Jyrki (II - III), Jouluvarusteet (Jouluruuat) - (V), Laskiainen (VI - VII), Helluntai (VIII). - Inkeriläisten viesti, 1970 N4, ss. 3 -5; 10 -11; N5, ss. 3 - 4; N6: IV, ss. 3 - 4 (Setujen naistenjuhla.); N12, ss. 8 - 9;1971 N3, ss. 4 - 5, 14; N4, ss. 4 - 5; N5, ss. 3 -5, 10 - 11. (E)

Hämäläinen, Antti. Olkinukke Inkerin vuotuisjuhlissa. Helsinki, 1966. (KSV 46) ss.276 - 293.

Hämäläinen, Simo. Inkerin Tyrön sananparsia. - Virittäjä, 1945 s.571-

Häyhä, Johannes. Perhe ja kylä. Kuvaelmia itäsuomalaisten vanhoista tavoista. Maahanpaniaiset. Kylänluvut. Naimistavat. Helsinki, SKS, 1983. (Kansanelämän kuvauksia 21) 322 s.

Häyhä, Johannes. Vuodenajat. Kuvaelmia itäsuomalaisten vanhoista tavoista. Joulun vietto.Talvitoimet. Kesäaskareet. Helsinki, SKS, 1984. (Kansanelämän kuvauksia 20) 402 s.

Höylä, Simo. Sananparsien sääkalenteri.- Inkeriläisten viesti Hki, 1975, N1

I
Iho, Aapo. Hietajyvä. Valitut runot. Lauluihin tallennettua kotiseutua.Tapiola, W&G, 1970.103 s.

Iho, Aapo. Inkeri. Runoja vartiopaikalta. Helsinki, Inkerin liitto r.y., 1939. 68s.

Iivarinen - Savorina, Salli Mari. Finka Pietarin liepeiltä. Helsinki, Kesuura,1997. 222 s.

Iivarinen Salli Savorina. Vuosisadan tarinoita Inkeristä. Omakustanne. Tallinna 2008.

Iivarinen-Savorina Salli Mari. Kaukana kotini Inkeri. Kesuura Oy. Helsinki 1994.

Immonen Kari. Ryssästä saa puhua… Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918-39. Otava, Keuruu 1987.

Ingermanland - om land och folk. Toim. Huovinen, Sulo. Stockholm, Kulturfonden för Sverige och Finland, 1993. 298 s.

Ingrians and neighbours. Focus on the eastern Baltic sea region. Ed. by Markku Teinonen & Timo J. Virtanen. Helsinki, Finnish literature society,1992. 241 s. (Studia Fennica: 1992. Etnologica N5)

Inkeri. Inkerin Liiton muistojulkaisu 1922-1932.10-vuotisjulkaisu. Toim. Salminen Väinö. Hki, Inkerin Liitto, 1932? 47s.

Inkeriläiskertomuksia. Toim. Savijärvi, I. ja Palander, Marjatta. Joensuu, 1994.122s.
(Studia carelica humanistica 4).

Inkerin bibliografia. Luettelo vatjalaisia, inkeroisia ja Inkerin suomalaisia käsittelevästä kirjallisuudesta. Toim.Elomaa, Jarmo. Helsinki, 1981. 126 s. (Castrenianumin toimitteita 22).

Inkerin evankelis - luterilaisen kirkon kirkkojärjestys. 1992. (Moniste).

Inkerin joulu. Helsinki? 1943.

Inkerin joulu. Inkeriläisten pakolaisten joululehti. 1920-1921.

Inkerin tietokalenteri. 1. vuosikerta. Helsinki, Inkerin Liitto, 1943. 45 s.

Inkerin tietokalenteri v.1944.

Inkerinmaa. (Aikakauslehti) Toim. Räikkönen, Ilmari. Helsinki, 1919 NN 1-13.

Inkerinmaalla. Muistoja Inkerin maasta ja kansasta sanoin ja kuvin. (Antologia) Koonnut Sihvo, Hannes. Hämeenlinna, Karisto oy, 1989. 422 s.

Inkerinmaan kansan almanakka. Pietari, 1917. 32 s.

Inkerinsuomalaisten taskukalenteri. 1994

Inkerin suomalaisten historia. Julkaisija Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Jyväskylä 1969.

Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69-70. SKS 1990.

Inkeroismurteiden sanakirja. Toim. Nirvi, R. E. Helsinki, Suomalais-ugrilainen seura, 1971. 730 s. (Lexica Societatis Fenno-ugricae XVIII)

Inkinen Antti. Suomalainen koululaitos Pietarissa. Kasvatushistoriallisen seuran dokumentit 130.1938.

Inkinen Antti. Suomalainen virkamies Pietarissa. Historiallinen aikakauskirja 2/1962.

INVANDRAR-raport: Vägen till Borås. Invandrare berättar. Immigrant-institutet, Ärgång 16, Nr 3. Borås, 1988.

Isien usko. Inkerin kirkon 350 -vuotis juhlanumero. Toim. Rantanen, Juhani. Växjö, Inkerin Suomalainen Keskusliitto, 1961. 91 s.


Issakainen Martti. Toinen vyöttää sinut. Paul Saarin tie papiksi Viroon ja Inkerinmaalle. Helsinki, Kirjaneliö, 1994.

Itämeren suomalaiset. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Toim. Jokipii, Mauno.
Jyväskylä, Atena Kustannus, 1995.

J
Jalava Aulikki. Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. SKS 1990.

Jalkanen Esko. Skuoritsan papit sekä seurakunnan historiallisia vaiheita vuosina 1624-2001.
Skuoritsan työ-toimikunta, 2002 .

Jantunen Aili: Siirtolaisuus Suomesta Pähkinälinnan lääniin 1600-luvun alkupuoliskolla. 1957:10

Jokinen, Erkki. Näkymätön kaupunki. Hki, Suomen Lähetysseura, 2006. 308 s.

Jokinen Erkki. Idänkohtaus. 44 etydikuvaa Venäjän kohtaamisesta. Erkki Jokinen ja Suomen Lähetysseura. Gummerus Kirjapaino Oy. Pieksämäki 2005.

Jordeböcker öfver Ingermanland. I. Pietari, 1862.

Jos linnulta siivet saisin. Inkeriläisten runoja kadotetusta kotimaasta. Petroskoi, Petroskoin yliopiston kustantamo, 2000. 275 s.

Juntunen Alpo. Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 1983.

Jussila, Osmo. Terijoen hallitus 1939-1940. Hki, WSOY, 1985.

Järvenpää, Osmo. Havaintoja Inkerin väkiluvun kehityksestä 1600 -luvulla kiinnittäen huomiota varsinkin vuosien 1656 -1658 aiheuttamiin muutoksiin. Pro gradu - työ Suomen historiasta. Hki? 1960. 84 s., liitteet I - XII.

Jääskeläinen, Anni Maria. Karkotetut. Pro-gradu tutkielma. Helsingin yliopisto, 2001.

Jääskeläinen Juhani. Inkerin kirkon tuho Stalinin pakkokollektivoinnissa. Alea-kirja.
Painoyhtymä Oy 1982.

Jääskeläinen Juhani. Inkerin suomalainen evankelis-luterilainen kirkko neuvostojärjestelmän ensimmäisenä vuosikymmenenä 1917-1927. Väitöskirja. Helsinki 1980.

Jääskeläinen Juhani. Inkerin suomalaisten evankelis-luterilaisten seurakuntien matrikkeli vuosilta 1918-1938. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 72. Helsinki-Saarijärvi 1982.

Jääskeläinen Juhani. Jäähyväiset Inkerinmaalle. Yliopistopaino. Helsinki 2011.

K

Kaila, Toivo. Marokon kauhun lähettipoika. Helsinki, WSOY, 1944. 182s. (Inkerinsuomalaisen nuorukaisen tarina).

Kajanti, Caius. Kiehtovia naiskohtaloita Suomen historiasta. Hämeenlinna, Karisto, 1999. 332 s. (Mm. Larin Paraskesta).

Kalemaa Kalevi. Kurikka Matti. Legenda jo eläessään. Inkeriläissyntyisen utopistin ja sosialistin elämäkerta. WSOY, Porvoo 1978.

The Kalevala Heritage. Archive recordings of ancient finnish songs. Runonlaulua Suomesta, Karjalasta ja Inkeristä. Hki, SKS ja Ondine-yhtiö.

Kalinitchev Andrei. Suomalaiset venäläisessä sulatusuunissa. Rajaseudun inkerinsuomalainen yhteisö murroksessa 1850-1900. Väitöskirja. Turun Yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Painosalama. Turku 2016.

Kansalaiskalenteri 1910 - 1914? Pietari ? Neva,

Kansanlauluja Inkerinmaalta. Toim. Asplund, Anneli. Helsinki, SKS, 1992. 184 s.
(SKS Toimituksia 557).

Karhu, Eino G. Karelskij i ingermanlandskij folklor v istoritceskom osvechenii. Sankt - Peterburg, Nаukа, 1994. 239s. ( Istoria literatury Karelii 1.)

Karhu Eino. Isien sanoma. Tutkielma karjalaisesta ja inkeriläisestä kansankulttuurista. Juminkeon julkaisuja n:o 18. Kuhmo 2002.

Karhumäki Heli. Kirveskristityt. Pohjalainen talkooliike heimokansojen mailla. Mediatoimisto Karhumäki. Lapua 2015.

Katajamäki Unto. Punaisen valpon varjossa. Bookcover 2016.

Kaukonen, Toini - Inkeri. Maria Rinkinen ja Keski - Inkerin kansantietouden näkymiä. ss.266 - 308. (KSV 45)

Kauppala Pekka. Paluu vankileirien teille. Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940 – 1955. Gummerus Kustannus Oy. Juva 2011.

Kempi Toivo. Inkeri, kotimme teräsmyrskyn silmässä. Sotakronikka. Opusliberum. Oy Nordprint Ab. 2008.

Kempi Toivo. Miehet tulevat merten takaa. Muistelmia inkeriläisistä kuumassa ja kylmässä sodassa. Toivo Kempi. Hämeenkyrön kirjapaino. 2011.

Kemppinen Mirja (toim.). Pilvivene. Larin Parasken runoja lapsille. Juminkeon julkaisuja no 44. Verso 2004.

Kepsu Saulo. Pietari ennen Pietaria. SKS, toimituksia nro 608. 1995.

Ketola, Mikko. Kirkollisen toiminnan elpyminen Saksan miehittämässä Inkerissä 1942-1943. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 80-81) Helsinki, SKHS, 1990-1991.

Kirjanen, Lempi. Elämäni. - Punalippu 1987 : 8, ss.6 - 34.

Kirkinen, Heikki. Oliko Sampsa historiallinen henkilö? Helsinki, 1967. ss.103 – 132. (KSV 47).

Kiuru, Eino. Inkerin eeppisiä runoja. Antologia. Petroskoi, ? 1990.

Kiuru, Eino (toim.) Narodnyje pesni Ingermanlandii. Leningrad, 1974. 516 s.

Kiuru, Eino. Piirilaulu, liekkulaulu ja röntyskä Inkerin lauluperinteessä. - Sananjalka, N16. Turku, 1974. ss. 34 - 54.

Koivu ja tähti. Inkeriläisten vaiheita heidän itsensä kertomana. 1944?

Koivisto Markus. Suomalaisen Inkerin tarina. Griffo Media. Helsinki 2016 (ensipainos 2011).

Koivukangas Olavi, Toivonen Simo. Suomen siirtolaisuuden ja massamuuton bibliografia. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 1978.

Koivukari Tapio. Meren yli, kiven sisään. WSOY 2009.

Kolomainen Mikko. Inkerin ”toisinajattelijat”. Muistelmia Inkerin vapaiden herätysliikkeiden syntyvaiheista. Helsinki 1989.

Kolomainen Mikko. Pojat ja vunukat. Inkeriläisen suvun historia. Ristin Voitto. Vantaa 1990.

Kolomainen Urho. Venjoelta Viinikkaan. Mikko Antreanpoika Kolomaisen muistelmat. Viestipaino Oy. Tampere 2016.

Kolppanan seminaari 1863 -1913. Juhlajulkaisu Kolppanan seminaarin viisikymmenvuotisen toiminnan muistoksi. Viipuri, 1913. 175 s.

Konkka, Anita. Musta passi. Tammi, 2001.

Konkka, Juhani. Kahden maailman rajalla. Porvoo, WSOY, 1939. 364 s. (Muistelmateos)

Konkka, Juhani. Keltainen kurki. Porvoo, WSOY, 1953

Konkka, Juhani. Kulkurin kahleet. Porvoo, WSOY, 1945.

Konkka, Juhani. Kulkurin kesä. Porvoo, WSOY, 1943.

Konkka, Juhani. Kulkurin koulut. Porvoo, WSOY, 1946.

Konkka, Juhani. Kulkurin vaellus. Porvoo, WSOY, 1947.

Konkka, Juhani. Lumottu morsian. Porvoo, WSOY, 1948.

Konkka, Juhani. Me sankarit. Kuvaus Karjalan retkeltä. Helsinki, Kansanvalta oy, 1929 ?s.

Konkka, Juhani. Neuvostovakoilijatar. Porvoo, WSOY, 1942. 136 s.

Konkka, Juhani. Punahattuinen nainen. Porvoo, WSOY, 1936.

Konkka, Juhani. Punainen myrsky. Romaani Inkerinmaalta. Helsinki, Otava, 1931.?s

Konkka Juhani. Pietarin valot. WSOY, Porvoo 1958.

Konkka, Juhani. Rakkauden rintama. Porvoo, WSOY, 1936.

Konkka, Juhani. Ratkaisun päivät. Hki, WSOY, 1954.

Konkka, Juhani. Riisutut naamiot. Porvoo, WSOY, 1944.

Konkka, Juhani. Rikas setä. Porvoo, WSOY, 1935.

Konkka, Juhani. Suuria herroja. Porvoo, WSOY, 1935.

Konkka, Juhani. Tuhlattu aarre. Porvoo, WSOY, 1947.

Konkka, Unelma.(toim.) Oma maa omenankukka, vieras maa veripunanen. Petroskoi, Verso, 2003. 200 s.

Korhonen, Simo. Simon Siperian vuodet. Tukholma, Terttu Pihlajamaa, 2003. ?

Korkiasaari Jouni. Suomalaiset maailmalla. Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset entisajoilta tähän päivään. Siirtolaisuusinstituutti. Turku 1989.

Korkka, Eero. Missä on kotini? - Carelia 8, 1994.

Koronen, M. M. Finskije internatsionalisty v borjbe za vlastj sovetov. Leningrad, ? 1969

Kranz, Lea. Punainen aurinko. Vantaa, Aika oy, 1998. 368 s.( Punaiset varjot - trilogian 2. osa)

Kranz, Lea. Eilisen varjot. Vantaa, Aika oy, 1998. 384 s.( Punaiset varjot -trilogian 1.osa).

Kranz, Lea. Sinitaivaan alla. Vantaa, Aika oy, 1999. 450 s.( Punaiset varjot -trilogian 3.osa)

Krifors Lars (toim. Terttu Pihlajamaa). Oli onnistuttava. Omakustanne. Tukholma 2001.

Krjukov, Aleksei. Inkerinmaa ja inkeriläiset. - Punalippu 1987, N8, ss.123-130.

Krohn, Julius. Kalevalan toisinnot. Suomen, Aunuksen, Inkerin ja Wiron runot. Helsinki, SKS, 1888. (SKS:n toimituksia 70.osa)

Krylov, Ivan Andrejevich. Tarinoita. Suom. Sakari Putro. Helsinki, Kirja,1913.112 s. 2.p. 1924

Kuivanen Lilja. Inkerin vuotuisjuhlat ja ajantieto. Omakustanne. Viro 2003.

Kumpulainen, Armas. Punaupseeri Mikko Kopran päiväkirja. Jyväskylä, Gummerus, 2002. 286s.

Kuortti Aatami, Arkkila Reijo. Inkerin kirkon yö ja aamu. SLEY 1990.

Kuortti Aatami. Aloitettava alusta. SLEY 1973.

Kuortti Aatami. Inkerin kirkon vaikeita vuosia. SLEY Pieksämäki 1963.

Kuortti Aatami. Juhana, Inkerinsuomalainen. SLEY, Helsinki 1966.

Kuortti Aatami. Kirkossa, keskitysleirissä, korvessa. Inkeriläispapin muistelmia. 4. painos. SLEY. Jyväskylä 1989. 1. painos ilmestyi 1964. Vuona 1934 ilmestyi ensimmäinen versio ”Pappina, pakkotyössä, pakolaisena.” (Kirja on käännetty useille eri kielille.)

Kuortti Aatami. Tapahtui Inkerissä. SLEY 1962.

Kuortti Aatami. Veljeni sotavangit. SLEY 1989.

Kurikka, Matti. Pilven hattaroita. Pieniä kyhäelmiä I-II Porvoo, WSOY, 1886-87.82 s.

Kurikka, Matti. Viimeinen ponnistus. ?1884? 6.pain. 1924.

Kurko Kaarlo. Inkerin suomalaiset GPU:n kynsissä. WSOY. Porvoo 1943.

Kurko, Kaarlo ja Metiäinen, Aapo(julk.) Entisen Inkerin luterilaisen kirkon 350-vuotismuistojulkaisu sanoin ja kuvin. Helsinki, Inkere,1960 s?

Kurko, Kaarlo. Sotatoimet Pietarin valloittamiseksi 1918-1919. Helsinki, WSOY, 1944? 282 s. (Inkeriläisten vapaustaistelusta)

Kuronen Aira. Inkerin keittiö. Ruokaperinnettä ja -ohjeita. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 862. 2002.

Kuusi Matti. Maria Luukan laulut ja loitsut. Tutkimus läntisimmän Inkerin suomalaisperinteestä. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia 379. 1983.

Kuussaari Eero. Vapaustaistelujen teillä. Sotahistoriallinen katsaus heimosotiin. Loviisa 1957.

Kuvallinen kodin kalenteri vuodelle 1896. Pietari, 1895. 94 s.

Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta ruptuurin aikana 1656-58 paenneet ja poisviedyt.- Historian tutkimuksia Joensuun yliopisto. 1995 Tarkistaa!

Köppen, Peter von. Erklärender Text zu der ethnographischen Karte des St. Petersburg Gouverments. St. Petersburg, 1867

L
Laaksonen Pekka, Mettomäki Sirkka-Liisa. Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69-70. Helsinki 1990.

Lahti-Argutina, Eila. Olimme joukko vieras vaan. Venäjänsuomalaiset vainonuhrit 1930-luvun alusta 1950- luvun alkuun. Turku, Siirtolaisinstituutti, 2001.

Lahtinen Aarno (toim.), useita kirjoittajia. Todistuksena toivosta. Pietarin suomalainen Pyhän Marian kirkko. Kirkon Ulkomaanavun säätiö ja kirjoittajat. 2.täydennetty painos. 2005.


Laiho, Aili. Muistitietoja Volmari Porkan runokeruumatkoilta puolen vuosisadan takaa. Virittäjä 1937, vihko 4, ss.444 - 448.

Laiho, Lauri. Syitä Inkerin vanhan häälaulun kuolemiseen. Virittäjä 1937, vihko 4, ss.441- 444.

Laine, Antti. Suomalaiset Karjalassa. - Carelia 1996 N7.

Latvus Sisko: Kaukana omalta maalta. WSOY 2011

Latvus Sisko: Kaksi sateenkaarta. WSOY 2014.

Launo..?. Naapurina Suomi. Pro gradu - tutkielma. Tampere, Tampereen yliopisto, 1976.

Laurikkala Saini, Laurikkala S.J. Inkerinsuomalaisten hengellinen isä. Inkerissä 1909-1937. Ruotsissa 1952-1957. Inkeriläisten sivistyssäätiö. Uusikaupunki 1970.

Lavonen Nina. Pahan onnen pois panisin. Inkeriläisperheen vaellukset. Juminkeon julkaisuja nro 126. Juminkeko 2017. Kirja on luettavissa E-kirjana.

Lavonen Nina. Puhtaat pojat, taivaan tyttäret. Inkerin kuohittujen lahko. Juminkeko KRC-ILLH.2012.

Lehto, Manja Irmeli. Ingrian finnish: Dialect preservation and change. Uppsala, 1996. 194 s.

Lehtonen Tyyne. Kohtalon lapsia. Otava 1974.

Lemetti, I. M. Sovetskaja Ingermalandija. Leningrad?, ?1931.? .

Lehtonen Tyyne. Kohtalon lapsia. Otava 1974.

Leskinen, Heikki. Inkerin asutus ja väestöryhmät. – Itämerensuomalaiset. Toim. Jokipii, Mauno. Jyväskylä, Gummerus? 1995. ss.163-173.

Lindberg, Stina. Inkeri. ? 1947 ?

Louhelainen O. A. Luettelo vakinaisten seurakuntalaisten sukunimistä Inkerinmaan suomalaisissa seurakunnissa Venäjän vallan aikana noin v.v.1721-1912. Viipuri, 1912. 66s.

Luettelo inkeriaiheisesta kirjallisuudesta. Toim. Mustonen, Juuso. Helsinki, Inkerin Liitto, 1934.
21 s. (Inkerin Liiton kirjasia N1).

Lukka, Juho. Nevskije aborigeny. Saarijärvi, Gummerus Kirjapaino Oy, 2002. 391 s.

Lukkarinen, J. Inkeriläisistä kotijumalista. - Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja XXVI, 1912. ss. 121 - 143. (E)

Sama. Laudaturtyö. Helsinki, 1914. 285 s. HY KRTL.

Lukkarinen, J. Inkeriläisten praasnikoista. - Suomalaisen kansanrunousseminaarin julkaisu II. ss. 35 - 91. (Suomi IV : II : II, 1912) (E)
Sama. Laudaturtyö. Helsinki, 1914. 285 s. HY KRTL? (Löytää!) (E)

Lukkarinen, J. Inkeriläisten vainajainpalveluksesta. - SUST XXXV : 7. 1914. ss. 1 - 18. (E)

Lukkarinen, J. Matkahavaintoja vainajainpalvonnasta länsi - Inkerissä. - Virittäjä, 1911. ss. 62 - 64. (E)

Luther, Georg. Herdaminne for Ingermanland II. De finska och svenska församlingarna och dera prästerskap 1704-1940. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland N620)

Läärä Reino. Jää hyvästi Inkerinmaa. Gummerus. Jyväskylä 1982.

M
Makara Antti. Rajat eivät pidätä. Kustannuspiste. Saarijärvi 1983.

Manninen Ohto. Erillinen pataljoona 6:n tie. Artikkeli. Upseeriliiton julkaisuja. Sotilasaikakauslehti 63 (1988).

Mansikka, V. J. Inkeriläisistä kiletoivirsistä. - Virittäjä, 1929 : 8, ss. 312 - 314.

Mansikka, V. J. Inkeriläisistä liekkulauluista. Hki, SKS, 1932. 75 s. (Suomi V: 14)

Mansikka, V. J. Karjalais - inkeriläisiä pyhimyksiä ja juhlapäiviä. - Virittäjä, 1941. ss.97 - 105, 289 - 300.

Mansikka, V. J. Martin - ja Tapaninvirsistä. Helsinki, 1938. ss. 228 - 241. (KSV 18). ss. 228 - 241.

Mansikka, V. J. Pyhä Miikkula. Helsinki, 1940 - 1941. ss.176 - 192. (KSV 20 - 21).

Mansikka, V.J. Pyhän Iljan palvonnasta. Helsinki, 1939. ss. 142 - 164. (KSV 19).


Martikainen Tyyne. Stalinin vainot. Toivo ja Sanna Jääskeläinen – Inkerinsuomalaiset selviytyjät. TM-kirjat. Espoo 2006.

Martikainen Tyyne. Stalins terror – Toivo och Sanna Jääskeläinen – finskingermanländska överlevare. TM-kirjat. Espoo 2007.

Martikainen Tyyne. ETTÄ KETÄÄN EI UNOHDETTAISI – Inkerinsuomalaisten martyrologia. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Verkkojulkaisu 2012
Tiedostossa on yli 6000 Levashovaan haudatun uhrin tiedosto.

Martikainen Tyyne. Inkerinsuomalaisten oikeus muistoon. ”Että ketään heistä ei unohdettaisi”. Siirtolaisuusinstituutti. Painosalama Oy. Turku 2014.

Martikainen, Tyyne. Jatkosodasta Lapin sotaan. Lapin tuho – sotarikos. Kustantaja Painotalo. Kemi, Värisuora Oy, 2005.

Mesiäinen Eeva. Maria Kajavan pitkä taival. Karas-sana. Gummerus. Jyväskylä 1990.

Metiäinen Aappo, Kurko Kaarlo. Entisen Inkerin luterilaisen kirkon 350-vuotismuistojulkaisu sanoin ja kuvin. Inkere. Helsinki 1960.

Miettinen Helena (toim.). Iloa ja voimaa tarinoimalla. Vanhustyön keskusliitto. Yliopistopaino 2009.

Miettinen Helena (toim.). Vieläkö kukkivat omenapuut? Kadonnutta Pohjois-Inkeriä etsimässä. Inkerin kulttuuriseura. 2010.

Miettinen Helena, Jogason Kyllikki. Petettyjen toiveiden maa. Arator Oy. Gummerus. Saarijärvi 2001.

Miettinen Helena, Krjukov Aleksei, Mullonen Juho, Wikberg Pekka. Inkeriläiset. Kuka kukin on. Inkerin kulttuuriseura. Tallinna 2013.

Miettinen Helena. Inkeriläiset maaton kansa. Tammi, Jyväskylä 1989.

Miettinen Helena. Inkerin satulipas. Inkerin kulttuuriseura ry. Edita Oyj. Helsinki 2001.

Miettinen Helena. Kirjeitä kaukaa. Inkerin kulttuuriseura ry. Helsinki 2008.

Miettinen Helena. Kohtalontie. Kuka olen - minne kuulun. Inkeriläisen Aino Latun myrskyisä elämä. Esoterica. 1993.

Miettinen Helena. Menetetyt kodit, elämät ja unelmat. Helsingin Yliopiston Sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 11. Väitöskirja. Yliopistopaino 2004.

Miettinen Helena. Toinen siipi vettä viersi, toinen taivasta tavoitti. Inkerin kulttuuriseura. Tallinna 2015.

Miettinen Helena. Mooses Putro. Mestari auran kurjesta. Inkerin kulttuuriseura. Tallinna Raamatutrükikoja OÛ. Tallinna 2015.

Mikkola, J.J. Inkerinmaan kreikanuskoisten käännytyksestä vuosina 1683-1700. (Julk.ennen1944)

Monahof Ania. Kärsimyksen pyhät kyyneleet. Kustantaja Sahlgren. 1997. Alkuperäisteos Genom graniten. Bonnier 1987.

Mullonen Maria (toim.). Elettiinpä ennen Inkeris. Näytteitä inkerinsuomalaisten murteista. Petroskoin Valtionyliopisto, Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskus. Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti Periodica. Petroskoi 2004.

Musaev, V.I. Ingermanlandskij vopros v XX veke. S.-Peterburg, 1999.

Mustapää P. Koiruoho, ruusunkukka. Helsinki, WSOY,1947. 129s.

Mustonen, Juuso. Inkerin asutus- ja nimistökartta.

Mustonen, Juuso. Inkerin heimokartta “Inkerin suomalaiset”.

Mustonen, Juuso. Inkerin kannel I 1943.

Mustonen, Juuso. Inkerin kartta. 1933.

Mustonen, Juuso. Inkerin kirkon kärsimysten tie. Helsinki, Inkerin Liitto, 1936. 10 s. (Inkerin Liiton kirjasia N6).

Mustonen, Juuso. Inkerin lauluja I -II.1931?

Mustonen, Juuso. Inkerin orjantappurainen tie. Helsinki, Inkerin Liitto, 1931. 16 s. (Inkerin Liiton kirjasia N2).

Mustonen, Juuso. Inkerin suomalaiset seurakunnat. Helsinki, SKS,1931 ?s.

Mustonen, Matti A. Jumalattomuusliike ja Taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Venäjällä. Jyväskylä, Gummerus, 1941. s.?

Mutanen Pekka. Läpi tuskien käy elontie. Karjala-kustantamo. Petroskoi 1989.

Mutanen Pekka. Poika Markkovan kylästä. Dokumentaarinovelli. Karjala-kustantamo. Petroskoi 1983.

Mutanen Pekka. Vaiennetut sotilaat. Ajatus Kustannus oy. 1999.

Mähönen Tuuli Anna ja Yijälä Anu. Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2016:7.

Määttälä Mikko. Vihollisina vangitut. Atena kustannus Oy. 2010.

N
Nenola Aili (toim.). Inkerin itkuvirret. Ingrian Laments. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 735. Helsinki 2002.

Nevalainen Pekka - Sihvo Hannes (toim.). Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 547. Pieksämäki 1992.

Nevalainen Pekka, Hannes Sihvo (toim). Dokumentteja Inkerinmaalta. Studia Fennica Humanistica 11. Joensuun yliopisto 1990.

Nevalainen Pekka. Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla. Väitöskirja. Otava, Keuruu 1990.

Nevalainen Pekka. Rautaa Inkerin rajoilla. Inkerin kansalliset kamppailut ja Suomi 1918 – 1920. Suomen Historiallinen Seura (SHS). Helsinki 1996.
Niemi, Augusti Robert (julk.) Runokerääjiemme matkakertomuksia 1830-luvulta - 1880-luvulle. Helsinki, SKS 1904. (SKS toimituksia 109).

Niemi, Irja. Neuvostokasvatti. Helsinki, Suomen kirja, 1994. 360 s.

Nironen, Jarmo. Suomalainen Pietari. Vantaa, Novomedia,1999. 225 s.

Nirvi, Ruben Erik (toim.) Inkeroismurteiden sanakirja. Helsinki, SUS, 1971. 730 s.
(Lexica Societatis Fenno-ugricae XVIII)

Nirvi R.E. Näytteitä inkeriläismurteista. Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus. Julkaisu 15. Valtion painatuskeskus 1981.

Nokkala Tapani. Paavo Räikkönen. Inkerin mies. Hattula 2004.

Nygård Toivo. Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Otava. Helsinki 1978.

O
Ojala Ella. Ensimmäinen kevät. Tammi. 1994.

Ojala Ella. Pelastunut albumi. Tammi. Helsinki 1991.

Ojala Ella. Pitkä kotimatka. Tammi. Helsinki 1988.

Ojala Ella. Sananlaskuja, tarinoita ja mielleyhtymiä. Tampereen museot 2000.

Ojala Ella. Suomi näkyy. Tammi. Helsinki 1990.

Ojala, Veli. Heimopataljoona 3. Suomen historian pro gradu-tutkielma.

P
Paavilainen Sinikka. Kyynelvaunut. Inkerinsuomalaisten kohtaloita Neuvostoliitossa. Bookwell Oy. Vaajakoski 2013.

Paavilainen Sinikka. Kyynelvaunut. Romaani inkerinsuomalaisten suuresta pakoretkestä. Into Kustannus Oy. InPrint, Riika 2014.

Pakkanen, Santeri. Virtani yläjuoksulla. - Punalippu 1987, N8.

Pakki Nikolai. Inkerin kylän lähihistoria taiteessa. Kuvateos. Rudolf Pakin omakustanne.

Pallonen, Juhani. Markkovan murretta. Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992. 102 s. (Suomen kielen näytteitä 34).

Pallonen, Juhani. Moloskovitsan murretta. Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1986. 129 s. (Suomen kielen näytteitä 26).

Pallonen, Juhani ja Yli - Luukko, Eeva. Hietamäen murretta. Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. 90 s. (Suomen kielen näytteitä 42).

Paraske Larin. Ruokopilli. Lyriikkaa ja kertomusrunoutta. Karjala-kustantamo, Petroskoi 1986.

Patrakka, Marjukka. Inkerin seula. - Kotiseutu, 1991: 4, 164 - 172.

Paulaharju Marjut (toim.). Samuli Paulaharjun Inkeri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Porvoo 2010.

Pekkanen Toivo. Inkerin romaani. WSOY. Helsinki 2002.

Pelkonen Hannu. Voihan Venäjä! Rakentajarovastin matkassa Suomen suvun maille. Saarijärven Offset Oy 2009.


Penttilä, Aarni. Suomenheimoiset sotavangit kielioppaina. Virittäjä 1942, s.148-

Penttinen, Yrjö. Inkeriläisestä Sodan kuvaus –runosta. Virittäjä 1946, v.2, ss. 105-117.

Periäinen, Aili. Inkeriläisiä maailmalla eli evakkona Siperiassa. - Carelia, 1994, N7.

Perttu, Arvi. Petroskoin symposiumi. Petroskoi, Verso, 2001. 247s.

Pettinen Albert. Lauluja sekakuorolle. Tarton inkerinsuomalaisten kulttuuriseuran sekakuoron "Kiuru" ohjelmistoa v. 1988-1992 (nuottien kanssa). Tartto 1992.

Pettinen Albert. Oppia, pelata laulella! Lauluja koululaisille. Kiuruveden Kirjapaino 1993.

Pettinen Albert. Juureni ovat Suomessa. Viron inkerinsuomalaisten liitto. Paer OÛ. Tartto 2009

Pietarin suomalainen kalenteri Toim. Hagman, A. Pietari, 1872. 112 s.

Pihkala Isto, Kivioja, Timo. Juuret Inkerissä. Kustannus Oy uusi tie.

Pitkänen Eero. Paimenpoika Inkeristä. Eero Pitkänen ja Reuna Kustantamo ja kirjakauppa Oy. Painopaikka Petro Ofsetas, Vilna. 2014.

Pirhonen Olli. Kansan vihollinen. Inkerinsuomalaisen Niina Väärän tarina. Copyright @ Docendo OY. Saarijärven Offset OY 2012.

Polvinen, T. Venäjän vallankumous ja Suomi. 1917-1920. Porvoo, WSOY, 1971

Punalippu. Petroskoi, 1987, N8.

Putkinen Matti & Porvali Mikko (toim.). Vanki, vakooja, sissi. Atena Kustannus Oy 2015.

Putro, Sakari. I. A. Krylovin "Tarinoita". Helsinki, Kirja, 1913. 112 s.

Pähkinälinna, Paul. Ei sanoin - mutta teoin. 1934.

Pärnänen E. Antti Kivekäs. Historiallinen romaani isonvihan ajoilta osat I ja II. Inkerin kulttuuriseura, Helsinki. 1995 ja 1996.

Pärnänen E. Antti Kivekäs. Historiallinen romaani isonvihan ajoilta WSOY 1943.

R
Raevuori Antero. Pykälä 58.1. Stalinin pitkä käsi. Auditorium Kustannusosakeyhtiö. Bookwell, Juva 2014

Rajainen Maija. Luterilaisuus Venäjän valtikan alaisena. Itä-Suomen ja Inkerin kirkon järjestelyvaiheita Uudenkaupungin ja Turun rauhojen molemmin puolin. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 87. Helsinki – Vammala 1972.

Rantanen Vilho. Ristin ja Siperian tie: kappale kahden Siperiaan karkoitetun ja Siperiasta paenneen inkeriläisen kohtalon teistä. Gummerus 1935, näköispainos. Päivä. Hämeenlinna 1990.

Rantasalo, A. V. Inkeriläinen kertova runo Tytärten surmaaja. Helsinki, SKS, 1929.187 s.

Raski Jaakko. Inkerin kirkko kansallisena kasvattajana. Helsinki 1932.

Rautajoki Reijo. Vaiettu sotapakolaisuus. Inkeriläiset kansakoulunopettajat jatkosodan aikana. Akateeminen väitöskirja. Itä-Suomen yliopiston julkaisu N:o 147. Joensuu 2017.

Rautajoki, Reijo. Vaietut. Mediapinta. 2010.

Ripatti Maria. Elämä yhden kortin varassa. Tammi. 1996.

Riutta Ulla. Johannes Togi. Tuomittu pykälän 58 mukaan. Gummerus. Jyväskylä 2003.

Riutta Ulla. Katso, mikä aamu. Mika Piiparisen elämä ja musiikki. Päivä, Jyväskylä 1985.

Rodzjanko, A. P. Vospominanie o severo-zapadnoj armii. Berlin, ?1921.?

Roiko-Jokela Heikki - Seppänen Heikki (toim.) .Etelän tien kulkija - Vilho Helanen(1899 - 1952). Atena. 1997.

Ronkonen Lyyli. Ilon ja itkun Inkeri. Katri Kukkosen elämäntarina. SLEY-kirjat. 1995.

Ronkonen Lyyli. Inkeri, isänmaa kallis. Gummerus, Jyväskylä 1990.

Ronkonen Lyyli. Laps` Inkerin. Muistojen Inkeri Stalinin hirmuvallan alla. Gummerus, Jyväskylä 1989.

Ronkonen, Lyyli Susanna. Koska isien maa oli Inkeri. Runokokoelma. Helsinki, IMDL, 1998. 114 s.

Roslin-Kalliola, Matheus. Inkeri. ? 1907 ?

Ruhanen Urho. Syytettynä suomalainen. Pohjoinen, Oulu 1989.

Ruhanen Urho. Vuosisadan pyörteissä. Muistelmia ja esseitä. Karjala-kustantamo, Petroskoi 1987.

Runokerääjiemme matkakertomuksia 1830-luvulta -1880-luvulle. Julk. Niemi, Augusti Robert. Helsinki, SKS 1904. (SKS toimituksia 109).

Runonlaulua Inkeristä. Armas Launiksen v.1906 tallentamia runosävelmiä. Toim. Anneli Asplund. Helsinki, SKS, 199? ?

Räikkönen Anni-Meri (toim.). Kalamatin mailta maailmalle. Räikkösten sukukirja. Räikkösten sukuseura, Newprint Oy Raisio 2008.

Räikkönen, Erkki. Heimokirja. Helsinki, Otava, 1924. 255 s.

Rämä Iivari. Jääkäripapin pitkä marssi. Herättäjä-Yhdistys r.y. Jyväskylä 1994.

Rämä, Iivari. Kirkkonummella. Eilen - tänään. Pieksämäki, 1988. 118 s. (Toimi pappina Ruotsin inkeriläisten parissa).

S
Saarenheimo, Mikko. Sampsa eli Sämpsä Pellervoisen myytin alkuperästä. Helsinki, 1968. ss.193 - 206. (KSV 48).

Saksa, Aleksandr. Rautakautinen Karjala: Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Väitöskirja. Joensuun yliopisto. Humanistinen tiedekunta.1998. 258 s. (Studia Carelica humanistica 11).

Salminen, Väinö. Häätapain kuvaus Narvusin Kallivieren kylässä. -Virittäjä.1919, s.17-

Salminen, Väinö. Inkerin kansan häärunoelma muinaisine kosimis- ja häämenoineen. Helsinki, SKS,1916. 191 s. (SKS:n toimituksia 155).

Salminen, Väinö. Inkerissä ja Novgorodin Karjalassa kansanrunoutta tiedustelemassa.- Virittäjä. 1906, N5. ss.65-72.

Salminen, Väinö. Kalevalan kertovat runot Inkerissä. Helsinki, WSOY,1929 (KSV 9).?s

Salminen, Väinö. Keinu l. liekku ja liekkuvirret. Helsinki, WSOY, 1931. ss. 23 - 39. (KSV 11).

Salminen, Väinö. Kertovien runojen historiaa. Inkeri. Helsinki, SKS, 1929. 218 s.

Salminen, Väinö. Länsi-Inkerin häärunot. Synty- ja kehityshistoria. Helsinki, SKS, 1917. ?

Salminen, Väinö. Suomalainen Inkeri. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Suunta, 1919. 60 s. (Suunnan julkaisuja 1.)

Salminen Väinö. Inkerin runonlaulajat ja tietäjät. SKS, 1931.

Salminen, Väinö ja Salminen Kaarina. Inkerin muinaisrunot ja runonlaulajat. Helsinki, Inkerin Liitto, 1935. 56 s. (Inkerin Liiton kirjasia N5)

Saloheimo, Veijo. Inkerikkoja, äyrämöisiä ja savakoita. Joensuu, 1991. 54 s.(Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. N10)

Sama taivas eri maa. Maahanmuuttajan tarina. Toim. Laura Huttunen. Helsinki, SKS, 1999. 307 s. (Sisältää myös inkerinsuomalaisten kertomuksia).

Samooja, Anja. Luode ja vuoksi. ? 1947

Samooja, Anja. Sydänjuuret. ? 1948

Samooja, Anja. Uralin ja Atlantin väliltä. Runoja. ?196?

Santti Kaija. Sanakuulijasta sananjulistajaksi. Naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917 – 1939. Väitöskirja. Suomen Kirkkohistoriallinen seura. 2008.

Saressalo Lassi. Inkeri. Kertomus Inkerin kansoista ja kulttuureista. Tampereen Museoiden julkaisu 56. 2000.

Sava Inkeri - Miettinen Helena. Liljan kuva kutsuu. Atena Kustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2000.

Savijärvi Ilkka ja Muusa. Vot, ihminen tahtoo kotimaalle. Länsi-Inkerin kieltä ja kohtaloita. Studia Carelica Humanistica nro 8. Joensuu University Press. 1996.
Savola, Alb. Martti Rautanen. Helsinki, Suomen lähetysseura,1927. 63 s.

Savolainen Aatu. Suomalainen Sissisodassa. Muistelmia II Maailmansodasta. Terttu Pihlajamaa. 1999.

Savolainen, Mikko. Inkerinmaa, joka on, mutta jota ei ole. Jyväskylä, Atena,1997.136 s.

Savolainen, Yrjö. Aikojen hyrskyissä. (Romaani Inkerin historiasta). Len? Kirja? (1920-30 luku)

Seppälä Mikko-Olavi, Seppälä Riitta. Aale Tynni. Hymyily, kyynel, laulu. Werner Söderström Oy, Helsinki. Painettu EU:ssa 2013.

Seppänen Arvi. Pietarin päiväkirja. Suomen Lähetysseura. 2009.

Shashkov, Viktor. Pakkosiirretyt Karjalassa. – Carelia 1997, N8.

Sihvo Hannes (toim.). Inkerinmaalla. Muistoja Inkerin maasta ja kansasta sanoin ja kuvin. Karisto Hämeenlinna 1989.

Sihvo Jouko. Inkerin kansan 60 kohtalon vuotta. Tammi. Helsinki 2000.

Sihvo Jouko. Inkerinsuomalaisten kohtalo (toimitettu L.A.Gildin venäjänkielisen kirjan pohjalta). Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Helsinki 2007.

Sihvo Jouko, Paaskoski Jyrki (toim.). Inkerin kirkon neljä vuosisataa. Kansa, kulttuuri, identiteetti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Saarijärven Offset Oy. Saarijärvi 2015.

Sirelius, U.T.? (Kirjoitti Inkerin kansatieteestä)

Siren, A. Punapakolaisena Venäjällä. ? 1923.

Soikkeli Martti. Vaitelias mies. Edita Prima Oy. Helsinki 2008.

Sopanen Tapani. Hänen siipiensä alla. Ristin Voitto. Vantaa 1982. Uusi painos 1990.

Studia Carelica Humanistica 4. Inkeriläiskertomuksia. Universitas Ostiensis 1994. Joensuu 1994.

Suni, Leo. Inkerin kova kohtalo. – Itämerensuomalaiset. Toim. Jokipii, Mauno. Jyväskylä, Gummerus? 1995. ss.211-232.

Suomalainen Inkeri. Toim. Inkerin liitto. 2. - 8. vuosijulkaisu. (Helsinki), 1933 - 1938. a´ 48 s.

Suomalainen kansankalenteri Venäjällä. Toim. Räikkönen, P. 1879 - 1918. Pietari?

Suomalaisia vankileirien saaristossa. Toim. Vettenniemi Erkki. Helsinki, Art House, 2002. 333 s.

Survo, Arno. Magian kieli. Neuvosto-Inkeri symbolisena periferiana. Helsinki, SKS, 2001. 264s. (SKS toimituksia 820)

Survo, Arvo. Inkerehen Korpimessu. (Kupanitsa), 1996.

Survo, Arvo. Suur – Synty Kiesus. Tampere, Kuvitar, 2006. 222 s.
Störgren Alexander. Mutkainen tie vapauteen. Omakustanne. 1993.

Suominen Helli. Mooses Putro. Inkerinmaan kansallislaulun säveltäjä. Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Helsinki 1969.

Survo Arvo. Itku Inkerille. Akateeminen kustannusliike 1992.

Survo Arvo. Neljäs tuuli. Otteita inkeriläispappi Arvo Survon puheista. Valinnut ja toimittanut Vesa Junttila. Lasten Keskus, Jyväskylä 1989.

Suvanto Risto. Aleksanteri Ahola-Valo ja viisas rakkaus. Ahola-Valon suppea elämäkerta. Elmo ry. 1995.

Sveriges ingermanländska riksförbund. Sverigeingermanländarnas historia. Borås 2000.

Syrjä, Pentti. Isänmaattomat. Heimosoturit jatkosodassa1941-1944. Helsinki, WSOY, 1991. 154 s.

T
Taina Matti. Hyvästi Inkeri. Inkeriläisen Matti Pietarinpoika Tainan perheen elämä Inkerissä ja Suomessa, Stalinin saappaan alla ja toisen maailmansodan jaloissa. Books on Demand, Helsinki. Norderstedt, Saksa 2015.

Taina Matti. Esi-isien maassa. Books on Demand. Helsinki 2017.

Taina Väinö. Vieras tulee ajallaan. SLEY-kirjat. 1992.

Taina Väinö. Hakaristin hallinnasta Hankoon. SLEY-kirjat. 1994.

Takala, Irina. Uusia näkemyksiä Suomen kansanarmeijasta. – Carelia (Punalippu), 1990, N 7.

Takalo, Pirjo ja Juote, Mari. Inkerinsuomalaiset. Helsinki, Painatuskeskus oy, 1995. 94 s.

Tallgren, M.A. Inkerinmaan muinaisasutuksesta. - Suomalainen Tiedeakatemia, esitelmät ja pöytäkirjat. 1937.

Targiajnen, M.A. Ingermanlandskij izlom. (1918-1920). Borjba ingermanlandskih finnov v grazhdanskoi voine na severo-zapade Rossii. St.-Peterburg, Dmitrij Bulanin, 2001. 362 s.

Telkkinen, T. Elämän tuntemattomia polkuja. 1935.

Teinonen Markku, Virtanen Timo J. (toim.). Ingrians and Neighbours. SKS, Studia Fennica, Ethnologia 5. 1999.

Tenkku Jussi ja Liisa. Inkeriläisiä siirtämässä. Päiväkirjat 1943-1944. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1151. Tieto Gummerus. Jyväskylä 2008.

Termonen, Teuvo. Junalla Pietarista Kivennavalle. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. 2008.

Tervo Jari. Matriarkka. Otava. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu 2016

Tervonen, Heikki: Arvo Survon matkassa Viipurista Volgan mutkaan. Kirjapaja 2007.

Thuresson Birger. Inkerin Lilja. Pakolaistytön tarina. Ristin Voitto, Porvoo-Juva 1986.

Tiittanen Antti. Oma Inkerini. WSOY. Porvoo 1921.

Tiittanen, Antti. Inkeri. Yleissilmäys. 2. painos. Helsinki, Kotikasvatusyhdistys ry. 1922. 63 s. (Kotikasvatusyhdistyksen kotiopintokirja VI)

Tiittanen, Antti. Nuori orja. 1-näytöksinen historiallinen kuvitelma. Helsinki, Kirja oy., 1923 ?s

Timonen Senni (toim.). Näin lauloi Larin Paraske. SKS. Helsinki-Pieksämäki 1982.

Toikka, P. Piirteitä Inkerinmaan oloista 400 vuotta sitten. - Kansalaiskalenteri ja albumi Inkerinmaalla ja Pietarissa vuodelle 1909. Helsinki, 1908.

Toivonen Katrina. Rajan lapsi. Omakustanne. Ladonta ja muotoilu Fennia Typesetting. Toronto, Kanada. Estoprint 1998.

Torikka, Urho (Konkka, Juhani) Kahden maailman rajalla. Helsinki, WSOY, 1939. 364 s. (Juhani Konkan romaaninmuotoinen muistelmateos Urho Torikan nimellä)

Tuhu, Juho. Inkerinmaalta Siperiaan. - Carelia 1994, N7.

Tumanskii, Fedor Osipovich. Vadjalastest ja isuritest XVIII saj. löpul. Tallinn, Valgus, 1970.

Tuominen Arvo. Kannaksen kaleidoskooppi. REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy. 2017. Tuomisen kirjan tilaukset: tilaukset@reunalla.fi puh. 040 578 8049.

Tuukkanen Saimi. Elämäni helminauha. Omakustanne.1987.

Tuuli Erkki. Inkeriläisten vaellus. Inkeriläisen väestön siirto 1941-1945. WSOY. Porvoo-Helsinki-Juva 1988.

Tuuri Antti. Ikitie. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu 2012. Zlobin Vieno. Heidän ihanteensa murskattiin. Tyttären tarina Säde-kommuunasta NeuvostoKarjalassa. Julkaisuja 7. Siirtolaisinstituutti. 2017. Pokkaripainoksesta on ilmestynyt uusittu painos heinäkuussa 2017. Kirjan kansi ja kuvat ovat 15.9.2017 ensi-iltansa saavasta Ikitie-elokuvasta.

Tynni Aale. Inkeri, Inkerini. WSOY 1990.

Tynni, Aale. Balladeja ja romansseja. Helsinki, WSOY, 1967. 98 s.

Tynni, Aale. Kynttilänsydän. 1. ja 2. painos. Helsinki, WSOY, 1938 ja 1939. (Esikoiskokoelma).

Tynni, Aale. Lehtimaja. Helsinki, WSOY,1946.

Tynni, Aale. Lähde ja matkamies. Helsinki, WSOY, 1943.

Tynni, Aale. Olen vielä kaukana. (Muistelmia M.Haaviosta)

Tynni, Aale. Pidä rastaan laulusta kiinni. Helsinki, WSOY,1969. 98 s.

Tynni, Aale. Pidän rastaan laulusta kiinni Helsinki, WSOY,1991. 99 s.

Tynni, Aale. Soiva metsä. Helsinki, WSOY, 1947. 98s.

Tynni, Aale. Torni virrassa. Helsinki, WSOY, 1954

Tynni, Aale. Tulisen järjen aika. Helsinki, WSOY, 1962

Tynni, Aale. Valo ja varjo. Helsinki, WSOY, 1983. 104 s.

Tynni, Aale. Vesilintu. Helsinki, WSOY, 1940.

Tynni, Aale. Vieraana Vihreällä saarella. Helsinki, WSOY, 1954. 132 s.(Irlannista)

Tynni, Aale. Vihreys. Helsinki, WSOY 1979. 79s.

Tynni, Aale. Vuodenajat. Helsinki, WSOY,1987. 55 s.

Tynni, Aale. Ylitse vuoren lasisen. Helsinki, Helsinki, WSOY, 1949.

Tynni, Kaapre (Toim.) Kymmenen kohtalokasta vuotta Inkerin kansallisten taistelujen varrelta. Helsinki, 1929. 272 s. (E)

Tynni, Kaapre. Laulava Inkeri. - Heimotyö V. 1942. ss. 133 - 137. (E)

V
Vainikka Adam. Iloinen Inkeri. Inkerin kulttuuriseura ry. 2005.

Vanha Tuutari. Tuntemattoman tekijän käsikirjoitus 19. vuosisadan alusta. Julkaissut Haltsonen, Sulo. Helsinki, SKS, 1967. 77s. (Suomi 112:4).

Varjovaara, Johannes (s.Spankkovalta). Inkeri-ikävä. Viipuri, 1929

Waronen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla. Helsinki, 1898. 354 s. (SKS:n toimituksia 87).

Vartiainen Onerva. Valo pimeässä on hyvä – Lapsuusmuistoja sota-ajalta. Kustannus Oy Pieni Karhu 2008.

Vatjalainen, Liisa. Vihreä Lotta bolsevikkien maassa. 1928.

Verigin, Sergei ja Suni, Leo. Inkerinsuomalaisten muutto Karjalaan 1940-luvun lopussa. - Carelia 1993, N6.

Vettenniemi Erkki. Punaisen terrorin todistajat: Neuvostoliitto suomalaisten leirivankien muistelmissa. Pohjautuu Tampereen yliopistossa 2001 hyväksyttyyn väitöskirjaan. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Karisto. Hämeenlinna 2004.

Vihavainen, Timo & Takala, Irina. (Toim.) Yhtä suurta perhettä. Helsinki, Kikimora publ., 2000. 326 s. (Kikimora publications series B12): Suni, Leo. Inkerinsuomalaiset. Ss. 77-94.

Wikberg Pekka. Inkerinmaan kasvattajia, Toikat Hietamäeltä. Ykkös-offset Oy. Vaasa 2007.

Vilkuna, Kustaa. Vuotuinen ajantieto 5.p. Helsinki, Otava, 1978. 382s. (Sisältää tietoa myös Inkeristä) Sama. 19.pain. 1994. 400s.
Virolainen Antti. Hittolan neito. Saarijärven Offset Oy. 2000.

Virolainen, Antti. KGB:n varjossa. ? Päivä oy, 2001.

Virtanen, E. A. Eräiden itämerensuomalaisten kansain kyläpaimenista. Helsinki, 1923. ss.231 - 248. (KSV 3).

Virtanen, E. A. Runokerääjien vaikutelmia Inkeristä. - Suomalainen Suomi, 1943: 9. ss. 486 - 491.

Virtanen, Raili. Tiltun tarina. Helsinki, Kirjayhtymä, 1996. 157 s.( Tietoja Petroskoin yliopistosta ja inkerinsuomalaisista opiskelijoista).

Virtaranta Pertti. Inkeriläisiä sananlaskuja ja arvoituksia. Castreniumin toimitteita 18. Helsinki 1978.

Virtaranta Pertti. Katri Peräläinen, Inkeriläinen kielenoppaani. Separatum ex. Kalevalaseuran vuosikirja 60, 1980, 117-135.

Virtaranta Pertti. Kulttuurikuvia Karjalasta. Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. Mukana myös inkeriläisten vaiheita. Weilin & Göös. Jyväskylä 1990.

Virtaranta, Pertti. Kynällä kylmällä – kädellä lämpimällä. ... 199? ? (Inkeriläisten haastatteluista).

Virtaranta, Pertti. Näytteitä Inkerin murteista. (1). Koprinan Iisaron ja Siiverskan kylistä. - Virittäjä, 1953. ss.384 - 405. (E)
Sama. (2). Narvusin Fyödrömaan, Ropsun ja Kurkulan kylistä. - Virittäjä, 1955. ss 41- 70. (E)

Virtaranta, Pertti. Suomen kansa muistelee. Helsinki, ? 1964.

Volkov Solomon. Pietari, eurooppalainen suurkaupunki. Otava 1996.

Voutilainen Paavo. Runoja. Useita kirjoja. Karjala-kustantamo. Petroskoi.

Vuorela, Toivo. Jouluoljet. Helsinki, 1960. ss. 187 - 223. (KSV 40).

Vuorela, Toivo. Kansanperinteen sanakirja. Hki, WSOY, 1979. 543 s.

Vuorela, Toivo. Sulo Haltsonen 1903-1973. Helsinki, 1974. ss. 541 - 544. (KSV 54).

Väänänen, Kyösti. Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. 346 s.(Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, N538) (Inkerin papistoa ja opettajia, seurakunnat ja koululaitos). II osa katso: Luther, Georg , 2000.

Z
Zahharov, Ikuinen kulkuri, Kasseff. ?

Zlobin Vieno. Heidän ihanteensa murskattiin. Tyttären tarina Säde-kommuunasta Neuvosto-Karjalassa. Julkaisuja 7. Siirtolaisinstituutti. 2017.

Zolotarev: Etnicheskij sostav naselenja severnozapadnoi oblasti i Karelii. Leningrad,1926.

Y
Yläjoki, Janne. Inkeriläislehdistö kansallisessa rakennustyössä. Inkeriläisen tietoisuuden kasvatuspyrkimyksiä vuosien 1905 - 08 ja 1917 murroksissa. Journalistiikan pro gradu - työ ja Suomen historian sivulaudatur - työ Jyväskylän yliopistossa. 138s.

Ylönen, Kaarina. Inkerin kirkon nousu kommunistivallan päätyttyä. Kirkon tutkimuskeskus, sarja A, N 70. Jyväskylä, 1997.

Ö
Öhlander, C. Bidrag till kännedom on Ingermanlands historia och förvaltning I. 1617-1645. Upsala, 1898.


Sekalaista aineistoa

Det svunna Ingermanland. En kort berättelse i ord och bild om Ingermanland och dess skingrade finska befolkning. ISK, Västerås 1986. Kadonnut Inkerinmaa. Lyhyt kertomus sanoin ja kuvin Inkerinmaasta ja sen hajotetusta suomalaisesta väestöstä.

Historian tutkimuksia 4. Joensuun yliopiston julkaisusarja. Joensuu 1987. Teoksessa on kaksi Inkerin historiaa koskevaa artikkelia: Kimo Keskinen, Olli-Matti Sopanen, Heino Voutilainen, Inkerin kansan murrosvaiheet uudella ajalla. Matti Hirvonen, Inkerin ja Vatjan kansan kehityskaari.

Ingermanländer i Västerås. Västerås Ingermanländernas förening VIF. Västerås 1989. Inkeriläiset Västeråsissa.

Inkerin eeppisiä runoja. Neuvostoliiton tiedeakatemian Karjalan haaraosasto. Kielen, kirjallisuuden ja historian laitos. Karjala-kustantamo. Petroskoi 1990.

Inkerinsuomalaiset paluumuuttajina: Selvitys inkerinsuomalaisten integraatiosta ja
viranomaispalvelujen käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto. Helsinki Painatuskeskus 1995.

Isien usko. Inkerin kirkon 350-vuotisjuhlanumero. Växjö 1961.

Neuvosto-Karjalan kirjailijat. Hakuteos. Karjala-kustantamo, Petroskoi 1989.

Jämsen Arja, Knaapi Jouko, Leskinen Sirkku, Salo Mikko, Syrjäläinen Soile. Palvelutaloja inkeriläisille vanhuksille. Inkerin vanhustenhuollon kehittämishankkeen arviointiraportti N:o 3. Yhteiskuntapoliittisia raportteja, Joensuun yo. Yhteiskuntapolitiikan laitos. 1988.

Paikallisseurakunnan opas inkeriläistyössä. Laatinut kirkon ulkomaanasiain neuvoston asettama työryhmä.
Helsinki 1991.

Punalippu 8/1987. Petroskoi 1987. Lehden Inkeri-aiheinen erikoisnumero.

Tietoja Suomeen aikoville Neuvostoliiton suomalaisille. Työministeriö, Helsinki 1990.

Ulkosuomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 62. SKS. Helsinki 1982. Sisältää mm. Max Engmanin artikkelit: Pietarin suomalaiset ruokatavarakaupat; Suomalaistyttö Pietarissa. Fiktio ja todellisuus sekä Matti Kuusen artikkelin Narvusin suomalaissuvuista.

Kirjoja voi tiedustella paitsi kirjakaupoista ja antikvariaateista

myös

Mooses Putron Muistosäätiöstä, sähköpostiosoitteesta koivujatahti@inkeri.fi.