Suomen Inkeri-liitto

Etusivu

Suomen Inkeri-liitto ry (Liitto) on suomen kielellä toimiva yhdistys, joka toimii Suomessa asuvien inkerinsuomalaisten yhdyssiteenä.
Liitolla on jäsenyhdistyksiä, joiden keskusjärjestönä se toimii. Liittoon kuuluu myös henkilöjäseniä.
Toiminnan tarkoituksena on lisätä laajemminkin Inkeri-tietoutta ja vaalia inkeriläisen kulttuurin säilymistä jälkipolville.
Liitto järjestää mm. teematapaamisia, matkoja ja juhlia sekä tukee Inkeri-aiheista kirjallisuutta ja siitä tiedottamista.
Toiminnassa on tärkeätä yhteistyö seurakuntien ja kaikkien inkerinsuomalaisia tukevien järjestöjen kanssa.