Suomen Inkeri-liitto

Vuosi 2013

Alina-Sinikka Salonen ensimmäistä vuotta puheenjohtajana. Pj. valitaan vuodeksi kerrallaan.

Pe 25.1. klo 11.30 – 13 Puheenjohtaja järjesti henkilökohtaisille tuttavilleen vierailun Uutisvuodon nauhoitukseen Yleisradion Studiotalossa. Liitto sai käynnistä pienen korvauksen, ja hän sai esiteltyä ystävilleen uutta tehtäväänsä ja Suomen Inkeri-liittoa.

Su 10.2. klo 13.30 Ensimmäinen Inkeri-iltapäivä Inkerikodissa. Suomen Inkeri-liitto paikallisine yhdistyksineen (Hyvinkää, Lahti, Turku) ja Inkerin kulttuuriseura sekä Inkerikeskus esittelivät toimintaansa. Samalla testattiin uuden toimintamuodon ajoitus: klo 13.30 kahvia pientä korvausta vastaan ja vapaamuotoista yhdessäoloa. Pääaiheen käsittely aloitettiin 14.00. 

 La 9.3. klo 13.30 Inkeri-iltapäivä. Tutustumisteema jatkui. Mikaelin, Vantaan ja Vuosaaren seurakuntien edustajat kertoivat toiminnastaan inkeriläisten tukena; mukana oli myös Herttoniemen seurakuntaa edustavan Lilja Skibjukin (Tatin) draamaryhmä.

La 23.3. Pidettiin Suomen Inkeri-liiton sääntömääräinen kevätkokous.

Su 7.4. klo 13.30 Inkeri-iltapäivä. Setumaan kuningaskunnan Suomen kunniakonsuli, Tuglas-seuran kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen, kertoi Viron setukaisista. Aihe liittyi tulossa olevaan Luostarimatkaan.

La 4.5. klo 13.30 Inkeri-iltapäivä. Vapaaehtoistoimija rovasti Matti Korpiaho haastatteli Keski-Venäjältä tulleita paluumuuttajia Albert Kirjasta ja Elviira Audeenkoa. Korpiaho oli jo aiemmin tehnyt kyseisistä henkilöistä videohaastattelut.

Ke 22. 5. – su 26.5. Liiton Luostarimatka, jonka vastuullisena järjestäjänä toimi Itämatkat. Kohteina olivat Virossa Vôru ja Setukais-museo, Venäjällä Pihkovan kaupunki ja Petserin luostari sekä Levassovan joukkohaudat, Karjalassa Kiviniemi, Sortanlahti, Konevitsan luostari ja Käkisalmi sekä Viipuri.

Su 9.6. Luostarimatkalla olleet kokoontuivat muistelemaan matkaa ja katsomaan valokuvia.

La 29.6. – su 30.6. Liitto teki matkan Viron inkeriläisten laulujuhlille Haapsalussa 29. - 30.6. Osanottajia oli niin vähän, että emme tarvinneet matkatoimistojen apua.

La 13.7. Suomen Inkeri-liiton kesäjuhlat pidettiin Turun seudun Inkeri-seuran järjestäminä Turussa. 

Ma 9.9. Inkerikodissa pidettiin kutsuilta nuorempien polvien inkeriläisille. Nuoria oli paikalla neljä!

La 14.9. 13.30 Inkeri-iltapäivä. Kirjailija Sinikka Paavilainen kertoi kirjastaan Kyynelvaunut. Se oli syntynyt espoolaisen paluumuuttajasuvun edustajien koskettavien kertomusten pohjalta. Rovasti Hannu Pelkonen kertoi kirjastaan Voihan Venäjä! Se taas oli kymmenien Venäjälle tehtyjen avustusvierailujen matkakertomus. Viimeiseksi jäi matka, jonka aikana Pelkonen sai vakavan sydänkohtauksen.

Ke 2.10. – su 6.10. Puheenjohtaja osallistui Liiton edustajana Hatsinan-Kolppanan juhlamatkaan. Kolppanan seminaarin perustamisesta oli tuolloin kulunut 150 vuotta; juhlittiin myös 25 vuotta täyttänyttä Pietarin Inkerin liittoa.

LA 13.10. Suomen Inkeri-liitto ja Mikaelin seurakunta järjestivät Kansanopetuksen iloisen iltapäivän ja sen päätteeksi iltakirkon Mikaelin kirkossa; vieraina olivat mm. Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi ja Helsingin piispa Irja Askola. Tilaisuudella kunnioitettiin Kolppanan seminaarin sekä Jyväskylän seminaarin perustamista 150 vuotta sitten.

La 26.10. Pidettiin Suomen Inkeri-liiton sääntömääräinen syyskokous.

To 31.10. – pe 1.11. Puheenjohtaja osallistui Maahanmuuttoviraston Tallinnassa järjestämään Takaisin juurille – foorumiin, jossa päivitettiin paluumuuton silloista tilannetta Venäjällä, Virossa ja Suomessa.

La 9.11. klo 13.30 Inkeri-iltapäivä. Juhani Jääskeläinen (nuorempi) kertoi kirjastaan Jäähyväiset Inkerinmaalle. Siinä hän käy läpi isänsä, pastori Juhani Jääskeläisen ja koko sukunsa vaiheita. Martti Soikkeli kertoi Vaiteliaasta miehestä, inkeriläisestä, josta oli tullut vaitelias, kun hän oli jäänyt uudella identiteetillä Suomeen. Reijo Rautajoki kertoi kirjastaan Vaietut, joka sijoittuu ajanjaksoon tsaarin Venäjältä Kekkosen ajan Suomeen. Punaisena lankana oli kirjailijan äidin tarina.

La 14.12. klo 14 Vietettiin koko perheen joulujuhla yhdessä Helsingin seudun Inkeri-seuran kanssa.